ONZE WERKWIJZE

Summeroak hanteert 4 fases in het proces van idee tot sleutel. Doordat we samen met u als klant één of meerdere van deze fases doorlopen, kunnen we uw project met duidelijke mijlpalen begeleiden en realiseren. Met deze mijlpalen sluiten we de verschillende fases af. Elk met afspraken en resultaten. U krijgt wat we met elkaar hebben afgesproken. Eerlijk, oprecht en helder.

Daardoor wordt u niet op de hoogte gehouden, maar bent u betrokken!

i

Fase 1: Definitie

We brengen met elkaar alle relevante vragen en zaken in kaart die van toepassing zijn op uw wensen. Of dit nu één of meerdere woningen zijn. We zorgen met elkaar voor antwoorden op gebruikelijke vragen als:

 • Wat is het idee dat u wilt realiseren?
 • Wat mag er vergunning technisch gebouwd worden?
 • Welke eisen en wensen worden er gesteld door u aan het project?
 • Met welk budget gaan we dit project realiseren?

Deze uitkomsten zijn het vertrekpunt voor het maken van een plan. Dit plan hangt uiteraard af van de doelstelling en kan verschillen per doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een plan om een oriënterend gesprek met de gemeente aan te gaan.
 • Een business case voor de ontwikkeling van een stuk grond.
 • Een plan voor het realiseren van recreatief vastgoed.

De plannen worden ondersteunt door schetsen en overige documenten.

Fase 2: Ontwerp

Wanneer alle uitgangspunten zijn verzameld, kunnen we de ontwerpen maken. Dit is de gedetailleerde uitwerking van het opgeleverde plan in de vorige fase. We zorgen ervoor dat diverse deskundigen hun bijdragen aanleveren die nodig zijn om uw wensen te realiseren. Denk hierbij aan:

 • Ontwerptekeningen
 • (Bouw)tekeningen
 • Grondrapporten voor fundering
 • BENG berekeningen

We ronden de ontwerpfase af als alle seinen op groen staan. Oftewel, de vergunningen zijn goedgekeurd en ontvangen. Financieel is alles dan geregeld en de contractuele zaken zijn volledig afgerond.

l

Fase 3: Voorbereiding

De voorbereidingen gaan van start zodra alles is vastgelegd in de ontwerpfase. Alle voorbereidingen worden getroffen om deze fase zo soepel mogelijk te laten verlopen. De volgende zaken zijn hier onderdeel van:

 • Uitvoer van de grondwerkzaamheden zodat er daadwerkelijk gebouwd kan worden.
 • Het aanleggen van de (tijdelijke) infrastructuur voor het bereiken van de bouwplaats.
 • Het bestellen van het cascoframe en de overige bouwmaterialen voor de afbouw.
 • Afstemming met de diverse leveranciers van bijvoorbeeld de keuken en badkamer.

 

 

Fase 4: Realisatie

De daadwerkelijke bouw kan beginnen zodra de voorbereidingsfase is afgerond. Hierbij wordt de woning of het project gerealiseerd volgens afspraak en planning.

Hierbij leveren we met elkaar het uiteindelijke resultaat van onze gezamenlijke aanpak en heeft u succesvol onze route “van idee tot sleutel” doorlopen!